Kompresori

Odaberite proizvođača:

Tecumseh kompresori

 

Kompresor Tecumseh AE 4440Y HBP R134a (10,33 cm3) Q=830 W

TC-AE 4440Y

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh AE 4450Y HBP R134a (13,24 cm3) Q=1.153 W

TC-AE 4450Y

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh TFH 4522Z HBP R404A (39,95 cm3) Q=5.687 W

TC-TFH 4522Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh TFH 4531Z HBP R404A (56,65 cm3) Q=5.687 W

TC-TFH 4513Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh TAG 4568Z HBP R404A (124,4 cm3) Q=5.687 W

TC-TAG 4568Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 2446Z LBP R404A (26,2 cm3) Q=812 W

TC-CAJ 2446Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 2464Z LBP R404A (34,5 cm3) Q=1.072 W

TC-CAJ 2464Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 9510Z HBP R404A (18,3 cm3) Q=1.640 W

TC-CAJ 9510Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 9513Z HBP R404A (24,2 cm3) Q=2.000 W

TC-CAJ 9513Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 4517Z HBP R404A (25,95 cm3) Q=2.344 W

TC-CAJ 4517Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 4519Z HBP R404A (34,45 cm3) Q=2.822 W

TC-CAJ 4519Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 9510T HBP R22 (18,3 cm3) Q=2.238 W

TC-CAJ 9510T

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 9513T HBP R22 (24,2 cm3) Q=2.892 W

TC-CAJ 9513T

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 4517E HBP R22 (25,95 cm3) Q=3.227 W

TC-CAJ 4517E

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 4519T HBP R22 (32,7 cm3) Q=4223 W

TC-CAJ 4519T

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 4492Y HBP R134a (25,95 cm3) Q=1.235 W

TC-CAJ 4492Y

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh CAJ 4511Y HBP R134a (32,7 cm3) Q=1.681 W

TC-CAJ 4511Y

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh TFH 4540F HBP R22 (74,25 cm3) Q=5.687 W
(sa grijačem ulja) bez Rotalock ventila

TC-TFH 4540F

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh TAG 4553T (100,7 cm3) Q=7.011 W
(sa grijačem ulja) bez Rotalock ventila

TC-TAG 4553T

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh TAG 4573T (134,8 cm3) Q=9.778 W
(sa grijačem ulja, sa TC Rotalock ventilima)

TC-TAG 4573T

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh TFH 4540Z HBP R404A (74,25 cm3) Q=5.423 W
(sa grijačem ulja) bez rotalock ventila

TC-TFH 4540Z

Cijena: na upit

Kompresor Tecumseh TAG 4573Z HBP R404A (134,8 cm3) Q=9.514 W
(sa grijačem ulja, sa TC rotalock ventilima)

TC-TAG 4573Z

Cijena: na upit

*Cijene su na paritetu EXW Skladište TMC FRIGO u Zagrebu