Isparivači

Odaberite proizvođača:

 

LU-VE

Rivacold isparivači

 

Isparivač Rivacold RSI 1250ED (1,0 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RSI1250ED

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RSI 2250ED (2,0 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RSI2250ED

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RSI 3250ED (3,2 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RSI3250ED

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RSI 4250ED (4,2 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RSI4250ED

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 1350606ED (4,7 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RCMR1356E6

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 2350406ED (6,6 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RCMR2354E6

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 2350806ED (9,1 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RCMR2358E6

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 2450606ED (20,4 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RCMR2456E6

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 2450806ED (22,3 kW,to/tv1=-8/0°C))

RC-RCMR2458E6

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 3350606ED (12,2 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RCMR3356E6

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 3450606ED (29,7 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RCMR3456E6

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 4350606ED (16,3 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RCMR4356E6

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 1350608ED (3,0 kW,to/tv1=-25/-18°C)

RC-RCMR1356E8

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 2350408ED (4,3 kW,to/tv1=-25/-18°C)

RC-RCMR2354E8

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 2350808ED (6,3 kW,to/tv1=-25/-18°C)

RC-RCMR2358E8

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 2450608ED (13,4 kW,to/tv1=-25/-18°C)

RC-RCMR2456E8

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 2450808ED (15 kW,to/tv1=-25/-18°C)

RC-RCMR2458E8

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 3350608ED (8,1 kW,to/tv1=-25/-18°C)

RC-RCMR3356E8

Cijena: na upit

Isparivač Rivalocd RCMR 3450608ED (19,8 kW,to/tv1=-25/-18°C)

RC-RCMR3456E8

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RCMR 4350608ED (10,9 kW,to/tv1=-25/-18°C)

RC-RCMR4356E8

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RDF 1250ED (0,9 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RDF1250ED

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RDF 2250ED (1,9 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RDF2250ED

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RDF 3250ED (3,1 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RDF3250ED

Cijena: na upit

Isparivač Rivacold RDF 4250ED (4,2 kW,to/tv1=-8/0°C)

RC-RDF4250ED

Cijena: na upit

*Cijene su na paritetu EXW Skladište TMC FRIGO u Zagrebu