Aksijalni ventilatori

Odaberite proizvođača:

EBM aksijalni ventilatori

 

Aksijalni ventilator EBM S4E300-AS72-30* (72W) monofazni-usisni

EB-S4E300AS30

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4E300-AS72-31* (72W) monofazni-tlačni

EB-S4E300AS31

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4E350-AN02-30* (165W) monofazni-usisni

EB-S4E350AN30

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4E350-AN02-31* (165W) monofazni-tlačni

EB-S4E350AN31

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4E400-AP02-03 (160W) monofazni-usisni

EB-S4E400AP03

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4E400-AP02-04 (160W) monofazni-tlačni

EB-S4E400AP04

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4D400-AP12-03 (135W) trofazni-usisni

EB-S4D400AP12

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4E450-AP01-01 (245W) monofazni-usisni

EB-S4E450AP01

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4E450-AP01-02 (245W) monofazni-tlačni

EB-S4E450AP02

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4D450-AP01-01 (200W) trofazni-usisni

EB-S4D450AP01

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4E500-AM03-01* (680W) monofazni-usisni

EB-S4E500AM03

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S4D500-AM03-01* (720W) trofazni-usisni

EB-S4D500AD01

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S6D630-AN01-01* (600W) trofazni-usisni

EB-S6D630AN01

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S6D710-CH01-01* (1,01 kW) trofazni-usisni

EB-S6D710CH01

Cijena: na upit

Aksijalni ventilator EBM S6D800-CD01-01* (1,94 kW) trofazni-usisni

EB-S6D800CD01

Cijena: na upit

*Cijene su na paritetu EXW Skladište TMC FRIGO u Zagrebu